ورود اعضاء

«
شناسه کاربری:
رمز عبور:

تعرفه نسخه حرفه ای

«
ماژول های اصلی
انتخاب قیمت
(ریال)
توضیحات پشتیبانی عنوان ماژول ردیف
- رایگان - Ticket 1
- رایگان Knowledgebase 2
- رایگان - News 3
3.600.000 - Help Management 4
2.300.000 - Download 5
- - - Chat 6
ویژگی ها، سامانه ها، خدمات و سایر ماژول ها
انتخاب قیمت
(ریال)
توضیحات پشتیبانی عنوان ماژول ردیف
- رایگان 5 نفر کارشناس تعداد کارشناس (Admin) 7
9.500.000 - سامانه دسترسی شیء گرا
(Objective Permission)
8
- - این سامانه قابل اجرا بر روی تمامی پروتکلهای SSL/TLS می باشد.
نکته: منظور ارائه سرویس SSL نیست.
SSL / TLS 9
- - - Remote Signin 10
- رایگان یک زبان تعداد زبان رایگان 1
1.500.000 تعيين نحوه دسترسي بر اساس يك IP خاص يا يك رنج از IP Blocking 12
1.300.000 - مدیریت واژه ها 13
- پشتیبانی رایگان نرم افزار (6 ماه)
[در ساعات اداری]
شامل:
• پاسخگویی تلفنی، تیکت، ایمیل، دورنگار
• راهنمایی در نحوه استفاده
• نصب رایگان
• پشتیبانی RAS (Remote Access Services)
• دریافت سرویس پک های جدید
• کنترل امنیتی
• تهیه Backup بصورت هفتگی و ماهیانه
14
جدول هزینه های مازاد
انتخاب قیمت
(ریال)
توضیحات پشتیبانی عنوان ردیف
- 15% مبلغ کل هر 1 کارشناس کارشناس 1
- 25% مبلغ کل - SEO-URL 2
- 14% مبلغ کل هر 1 زبان زبان 3
- 20% مبلغ کل هر 1 سال تمدید پشتیبانی نرم افزار 4
- 1.000.000 هر 1 ساعت آموزش حضوری 5