نرم افزار مدیریت دانلود کاربران | Help Desk Download Module
شماره تماس : 8600 8883 021

ماژول دانلود

نرم افزار ارائه و مدیریت دانلود Help Desk Download Module

یکی از موارد مورد نیاز در نرم افزار های Help Desk بخش مدیریت دانلودها است، این بخش از نرم افزار پشتیبانی امکان مدیریت دانلود ها را در اختیار قرار می دهد و شامل امکانات مناسبی از جمله نمایش تعداد دفعات دانلود، تاریخ انتشار و ... است.

 • دسته بندی:
 • امکان دسته بندی موارد قابل دانلود باعث تسریع در یافتن نرم افزار یا فایل مورد نظر برای دانلود می شود، تعیین اولویت در گروه و ... از دیگر امکانات قسمت گروه بندی ماژول دانلود است.
 • شرح دانلود:
 • برای هر فایلی که در قسمت دانلود قرار داده می شود امکان قرار دادن توضیحات در همان بخش وجود دارد.
 • اعلام پیش نیاز به کاربر:
 • در بخش اعلام پیش نیاز می توان پیش نیازهای هر مورد دانلود را قبل از دانلود به کاربر اعلام نمود، به عنوان مثال اگر یک فایل pdf برای دانلود قرار داده شده در بخش پیش نیاز نرم افزار Adobe Reader یا هر مورد مناسب دیگری به کاربر پیشنهاد می شود.
 • اعلام سیستم عامل مورد نیاز:
 • به ازای هر مورد دانلود می توان سیستم عامل مورد نیاز برای نصب یا اجرای فایل را به کاربر اعلام نمود.
 • تصویر فایل:
 • در این بخش در صورت لزوم امکان قرار دادن تصویر برای مورد دانلود پیش بینی شده.
 • یادداشت گذاری:
 • برای فایل دانلود امکان قرار دادن یادداشت وجود دارد، که این یادداشت تنها برای مدیران و کارشناسانی که دسترسی دارند قابل رویت است.
 • بهینه سازی برای موتورهای جستجو SEO:
 • هر فایل در بخش دانلود امکان سئو شدن و بهینه سازی برای موتورهای جستجو را به صورت تخصصی دارد ،ضمن اینکه در صفحه ای که برای دانلود ایجاد می شود اصول سئو کاملا رعایت شده.
 • تایید فایل دانلود:
 • این امکان برای مدیر وجود دارد که برای دانلودهایی که توسط کارشناسان ایجاد می شود شرط تایید توسط مدیر بالاتر را قرار دهد.
 • نسخه نمایشی آنلاین نرم افزار Help Desk
 • امکان تست آنلاین بخش مدیریت نرم افزار Help Deslk لطفا به دموی آنلاین نرم افزارمراجعه فرمایید:
 • http://helpdesk.day.ir
  نام کاربری: demo || رمز عبور: day365
ِ
ِ