نیازمندی های نصب نرم افزار پشتیبانی هما| System Requirements
شماره تماس : 8600 8883 021

نیازمندی های نرم افزار پشتیبانی هما

پیش نیازهای نصب نرم افزار پشتیبانی هما | Help Desk System Requirement

برای نصب و راه اندازی نرم افزار سامانه مدیریت پشتیبانی هما به یک سرویس هاست یا میزبانی ویندوز و یا یک سرویس دهنده وب با IIS6 یا IIS7 و بانک اطلاعاتی SQL 2008r2 نیاز است.

لازم به ذکر است سرویس میزبانی اولیه این نرم افزار به صورت هاست رایگان توسط شرکت دی قابل ارائه می باشد و در صورت نیاز یا تمایل به استفاده از خدمات Web Hosting شرکت دیگر به حداقل موارد زیر نیاز خواهد بود:

  • حداقل فضای مورد نیاز برای نصب و اجرای نرم افزار فضای میزبانی وب ویندوز : 500MB
  • حداقل فضای مورد نیاز برای بانک اطلاعاتی فضای میزبانی بانک اطلاعاتی : 100MB
  • سیستم عامل Windows Server 2008 یا Windows Server 2012
  • سرویس دهنده وب ترجیحاً نسخه IIS7 یا بالاتر. امکان استفاد ه از نسخه 6 نیز وجود دارد
  • پشتیبانی از ASP.net 4.5
  • MS SQL server 2012
  • نرم افزار Help Desk هما تست Cross Browser شده و با تمام مرورگرها سازگار می باشد. با اینحال مرورگر پیشنهادی به لحاظ سرعت FireFox می باشد.

تعرفه قیمت نرم افزار پشتیبانی HelpDesk هما

ِ
ِ