شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

سرویس ریسلر وب هاستینگ ویندوز

 • WR1
 • 170/000 ماهانه
 • Web Site (Domain) : 20
 • Bandwidth(GB) : 50
 • Disk Space (GB) : 5
 • Email Account : 40
 • FTP Account : Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Domain Alias: Unlimited
 • ASP.Net/MVC
 • ASP.Net Core
 • Application Pool
 • MsSQL 2014
 • ODBC
 • MySQL
 • Control Panel : WebsitePanel
 • Web Mail : SmarterMail
 • SSL Support
 • اطلاعات بیشتر
 • WR2
 • 265/000 ماهانه
 • Web Site (Domain) : 30
 • Bandwidth(GB) : 80
 • Disk Space (GB) : 10
 • Email Account : 60
 • FTP Account : Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Domain Alias: Unlimited
 • ASP.Net/MVC
 • ASP.Net Core
 • Application Pool
 • MsSQL 2014
 • ODBC
 • MySQL
 • Control Panel : WebsitePanel
 • Web Mail : SmarterMail
 • SSL Support
 • اطلاعات بیشتر
 • WR3
 • 385/000 ماهانه
 • Web Site (Domain) : 50
 • Bandwidth(GB) : 120
 • Disk Space (GB) : 20
 • Email Account : 100
 • FTP Account : Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Domain Alias: Unlimited
 • ASP.Net/MVC
 • ASP.Net Core
 • Application Pool
 • MsSQL 2014
 • ODBC
 • MySQL
 • Control Panel : WebsitePanel
 • Web Mail : SmarterMail
 • SSL Support
 • اطلاعات بیشتر

سرویس ریسلر وب هاستینگ لینوکس

 • LR1
 • 130/000 ماهانه
 • Web Site (Domain) : 20
 • Bandwidth(GB) : 50
 • Disk Space (GB) : 5
 • Email Account : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Domain Alias: Unlimited
 • PHP : V5,6
 • MySQL
 • IP : System Share
 • Control Panel : DirectAdmin
 • SSL Support
 • Lets Encrypt
 • اطلاعات بیشتر
 • LR2
 • 195/000 ماهانه
 • Web Site (Domain) : 30
 • Bandwidth(GB) : 80
 • Disk Space (GB) : 10
 • Email Account : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Domain Alias: Unlimited
 • PHP : V5,6
 • MySQL
 • IP : System Share
 • Control Panel : DirectAdmin
 • SSL Support
 • Lets Encrypt
 • اطلاعات بیشتر
 • LR3
 • 320/000 ماهانه
 • Web Site (Domain) : 50
 • Bandwidth(GB) : 120
 • Disk Space (GB) : 20
 • Email Account : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Domain Alias: Unlimited
 • PHP : V5,6
 • MySQL
 • IP : System Share
 • Control Panel : DirectAdmin
 • SSL Support
 • Lets Encrypt
 • اطلاعات بیشتر

توضیحات نمایندگی سرویس های میزبانی :

 • محل سرورهای میزبانی نمایندگی در ایران می باشد
 • امکان ارسال هرز نامه،استفاده از سرویس دهنده به عنوان پروکسی یا موارد مشابه بر روی سرویس های میزبانی شبکه دی وجود ندارد
 • امکان تهیه سرویس میزبانی به صورت آنلاین در بخش اعضا وجود دارد
 • امکان تمدید و خرید کمتر از مدت یکسال برای تمامی سرویسها در نظر گرفته شده و کاربران به هر دلیلی که تمایل داشته باشند می توانند سرویس میزبانی خود را برای مدت کمتر از یکسال تمدید یا خریداری نمایند.

Reseller Host | نمایندگی سرویس میزبانی

ِ