مقالات Cloud | Cloud
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

مقالات Cloud

کد: 90 تاریخ انتشار: 1398/5/13
سیستم ذخیرسازی و اشتراک فایل ابری شامل سیستمی است که فضای ذخیره سازی را بر روی یک سرور قرارداده است و به کاربران اجازه خواندن، عملیات ویرایش و نوشتن و دسترسی به اطلاعات ذخیره شده شان را به صورت آنلاین می دهد. DropBox از محبوب ترین سرویس های دخیره سازی می باشد

ِ