رفع خطای MySQL server has gone away
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ
کد: 99 تاریخ انتشار: 1399/4/18

رفع خطای MySQL server has gone away

در صورتی که پس از بازگردانی backup با پیغام MySQL server has gone away مواجه می شوید.

جهت رفع مشکل بصورت زیر اقدام نمائید.
برای رفع مشکل ابتدا با نرم افزار putty به سرور سایت خود ارتباط برقرار کنید.

در مرحله اول با وارد کردن دستور زیر فایل my.cnf را باز نموده و یا آن را ایجاد کنید.

nano /etc/my.cnf

 سپس مقدار max_allowed_packet را در این فایل ویرایش و افزایش دهید و در صورت عدم وجود اضافه نمائید:

[mysqld]

max_allowed_packet = 2000M

سپس سرویس mysql را ریستارت کنید.

Service mysqld restart

  • نویسنده: محسن زاده
منبع: Daytelecom
آدرس منبع: https://www.day.ir
ِ