شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

کد: 1605 تاریخ انتشار: 1393/6/5
آموزش سریع جمع در Excel 2013

آموزش جمع سریع در اکسل 2013:


یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار Excel جمع سریع داده ها با استفاده از فرمول Sum می باشد، این نرم افزار این امکان را در اختیار کاربران می گذارد تا در بازه ی زمانی بسیار کوتاه و بدون هیچ درصد خطایی داده های مورد نظر را به طور صحیح جمع نماید و حاصل را به نمایش درآورد.

برای انجام روند جمع سریع اعداد در اکسل به روش زیر عمل نمایید:

1. پس از باز نمودن نرم افزار مطابق با تصویر راهنمای زیر داده های خود در یک ستون وارد نمایید سپس یک سلول را برای نمایش حاصل جمع انتخاب نمایید.

2- سپس گزینه Fx با نام Insert Function را مطابق با راهنمای موجود در تصویر انتخاب نمایید.

3- گزینه ای به نام Insert Function به نمایش داده می شود مطابق با راهنمای شماره سه اولین حالت Sum را انتخاب نمایید.

4- سپس گزینه OK را انتخاب نمایید.


5- در این مرحله گزینه Function Arguments به نمایش در می آید که نشان دهنده انتخاب سلول ها در اکسل برای حاصل جمع می باشد،گزینه OK را انتخاب نمایید.


و در آخر مطابق با تصویر جمع اعداد در همان سلول انتخابی به نمایش داده می شود و جمع سریع در اکسل به پایان می رسد.
پایان


  • نویسنده: فهیمه مقدسیان
ِ