آموزش ساخت user در ادبی کانکت | Adobe Connect
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ
کد: 97 تاریخ انتشار: 1399/4/18
راهنمای ساخت user در ادبی کانکت
ساخت یوزر در Adobe Connect : 
برای ساخت یوزر در نرم افزار ادبی کانکت به راحتی  مطابق با ویدئو زیر اقدام نمایید :


مطالب بیشتر :
Adobe-connect چیست ؟
راهنمای ساخت Meeting در ادبی کانکت
رفع مشکل ادوبی کانکت ...preparing the room در Adobe connect
گزارش و حضور و غیاب ادوبی کانکت | Adobe Connect
  • نویسنده: مهدی محسن زاده
ِ