نمایش اشتباه مقدار فضای دیسک در دایرکت ادمین
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ
کد: 100 تاریخ انتشار: 1399/4/19

نمایش اشتباه فضای دیسک در دایرکت ادمین

اگرشما در حال اجرای سرور مجازی با سیستم فایل"simfs" هستید، qoutasمعمولا مقدار واقعی را نشان نمی دهد.
برای رفع مشگل باید با سرویس دهنده VPS خود برای تغییر Qouta تماس بگیرید.
در DirectAdmin می توان با استفاده از دستور زیر میزان فضای اختصاص یافته را مشاهده نمود.
/usr/sbin/repquota/ home
خروجی این دستور لیستی از تمامی یوزر ها و حجم مصرف شده دقیق را نمایش می دهد.(مانند شکل زیر)

disk space
اگر داخل ستون "used" یوزر ها نمایش داده نمی شود و یا لسیت نام کاربران مشاهده نمی شود.
در این مرحله شما باید برنامه quotacheck را اجرا کنید.
:Redhat

;/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a

;FreeBSD

;usr/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avug; /usr/sbin/quotaon -a

در صورت بروز هر گونه خطا باید مسیر زیر را بررسی نمایید:
/var/log/directadmin/errortaskq.log
  • نویسنده: محسن زاده
منبع: Daytelecom
آدرس منبع: http://www.day.ir
ِ