تفاوت گواهینامه اس اس ال 128 بیتی با 256 بیتی
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

SSL مقالات

کد: 1707 تاریخ انتشار: 1393/12/3
تفاوت گواهینامه اس اس ال 128 بیتی با 256 بیتی

تفاوت گواهینامه اس اس ال 128 بیتی با 256 بیتی

تعداد بیت پروتکل SSL به طول session key تولید شده وابسته است. در حال حاضر گواهینامه SSL در انواع 128 بیتی و 256 بیتی ارائه می شود. در گذشته رمزگذاری با طول 40 بیت صورت می پذیرفت که در زمان خود از قدرت رمز گذاری بالایی برخوردار بود. اما در حال حاضر این تعداد بیت برای گواهینامه SSL قوی و معتبر نمی باشد و شکستن کلیدی با طول 40 بیت برای هکرها به سادگی امکان پذیر است. هر چه طول کلید بیشتر باشد رمزگذاری قوی تر صورت گرفته و امکان شکستن آن و اعمال نفوذ به اطلاعات محرمانه موجود در وب سایت شما کاهش خواهد یافت.

آیا گواهینامه اس اس ال 256 بیتی بهتر از 128 بیتی است؟

اگر به طول گواهینامه اس اس ال 128 بیتی دقت کنید خواهید دید که 88 بیت بیش از نوع 40 بیتی خود می باشد. فقط همین تغییر به معنای 2 به توان 88 ترکیب جدید برای رمز گذاری است. این امر کار هکرها را بسیار سختتر یا به عبارتی غیر ممکن نموده است. زیرا که برای هک نمودن چنین دیوار امنیتی و رمز نگاری نیاز به چند سال وقت است. بنابراین همانطور که حدس زده اید گواهینامه 256 بیتی به مراتب قوی تر می باشد. با توجه به اینکه نوع 128 بیتی گواهینامه SSL نیاز اکثر وب سایت ها را به منظور رمز گذاری بر طرف می نمایید، از نوع 256 بیتی آن وب سایت ها و یا سازمان های بسیار کمی استفاده می نمایند.
اگرچه، با پیشرفت تکنولوژی نیاز به استفاده از گواهینامه اس اس ال 256 بیتی حیاتی خواهد شد. پیش بینی های صورت گرفته حاکی از آن است که گواهینامه اس اس ال 128 بیتی در دهه اخیر نیاز اکثر وب سایت ها را برآورده می نمایید.


تفاوت عمده گواهینامه اس اس ال 128 بیتی با 256 بیتی :

1- نوع 256 بیتی به دلیل طولانی تر بودن session key قوی تر بوده و امکان شکستن چنین کلیدی در حال حاضر غیرممکن است. هر چند نوع 128 بیتی نیز از قدرت کافی برخوردار می باشد و شکستن کلید آن به سال ها زمان نیاز دارد.
2- با توجه به طولانی تر بودن نوع 256 بیتی، رمزگذاری بر روی سرور مورد نظر، موجب کاهش لود سرور خواهد شد که به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلی نیاز به افزایش قدرت CPU سرور و یا به عبارتی استفاده از سخت افزار قدرتمند تر خواهیم بود که این کار به طور غیر مستقیم موجب افزایش هزینه می گردد.
3- تهیه گواهینامه اس اس ال 256 بیتی نیازمند پرداخت هزینه بیشتر نسبت به تهیه گواهینامه اس اس ال 128 بیتی است.
پایان.


  • نویسنده: مهندس ن.ناظمی
منبع: Day Telecom
آدرس منبع: https://www.day.ir
ِ