نرم افزار SQL Backup And FTP
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

کد: 1409 تاریخ انتشار: 1393/8/4
نرم افزار SQL Backup And FTP

نرم افزار SQL Backup And FTP

نرم افزار SQL Backup And FTP نرم افزاری است که امکان تهیه نسخه پشتیبان از بانک های اطلاعاتی MSSQL را فراهم می آورد. این نرم افزار برای افرادی که از سرور مجازی استفاده می نمایند بسیار مناسب است، زیرا از طریق آن می توان برنامه زمانبندی شده ای را ایجاد نمایند تا در فاصله زمانی مشخص به طور خودکار از بانک های اطلاعاتی موجود نسخه پشتیبان تهیه شود. از مزایای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مصرف کم منابع سخت افزاری سرور مجازی
تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی به صورت فایل فشرده
ذخیره نسخه پشتیبان به صورت محلی (Local)
ارسال نسخه پشتیبان تهیه شده به اف تی پی سرور
امکان ارسال نسخه پشتیبان به سرویس های کلود
سازگاری با تمامی نسخه های سیستم عامل ویندوز

مراحل ایجاد یک Job یا برنامه زمانبندی شده به منظور تهیه نسخه پشتیبان به شرح زیر است :
- نرم افزار SQLBackupAndFTP را اجرا نمایید.
1. گزینه Connect to SQL Server را انتخاب نمایید.


2. نام سرور بانک اطلاعاتی مروبطه را در کارد Server Name وارد نمایید.
- در بخش Log on to the Server گزینه Use SQL Server Authentication را انتخاب نمایید.
3. نام کاربری سرور بانک اطلاعاتی را وارد نمایید.
4. رمز عبور کاربر سرور بانک اطلاعاتی را وارد نمایید.
5. به منظور بررسی اتصال به سرور بانک اطلاعاتی گزینه Test SQL Connection را انتخاب نمایید.


6. گزینه OK را به منظور تایید پیغامی که مبنی بر اتصال موفقیت آمیز به سرور بانک اطلاعاتی است، انتخاب نمایید.
7. گزینه Save & Close را به منظور ذخیره نمودن اطلاعات سرور بانک اطلاعاتی انتخاب نمایید.


1. در صورت تمایل به منظور تهیه نسخه پشتیبان از تمامی بانک های اطلاعاتی موجود در سرور گزینه Backup all non-system DBs را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت بانک های اطلاعاتی مورد نظر به منظور تهیه نسخه پشتیبان را انتخاب نمایید.
2. گزینه Add backup destination را انتخاب نمایید.


3. به منظور ذخیره نسخه پشتیبان به صورت محلی یا Local گزینه Local/Network Folder را انتخاب نمایید.


4. مسیر مورد نظر به منظور ذخیره فایل های نسخه پشتیبان را انتخاب نمایید.
5. گزینه Test را به منظور بررسی اتصال موفقیت آمیز نرم افزار با مسیر انتخابی را انتخاب نمایید.
6. گزینه Save & Close را به منظور ذخیره تنظیمات انجام شده انتخاب نمایید.


1. در صورت تمایل به منظور تهیه نسخه پشتیبان از تمامی بانک های اطلاعاتی موجود در سرور گزینه Backup all non-system DBs را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت بانک های اطلاعاتی مورد نظر به منظور تهیه نسخه پشتیبان را انتخاب نمایید.
2. گزینه Add backup destination را انتخاب نمایید.


3. به منظور ذخیره نسخه پشتیبان بر روی اف تی پی سرور گزینه FTP Server را انتخاب نمایید.


4. نام اف تی پی سرور را وارد نمایید.
5. نام کاربری اکانت اف تی پی را وارد نمایید.
6. رمز عبور اکانت اف تی پی را وارد نمایید.
7. به منظور بررسی اتصال موفقیت آمیز به اف تی پی سرور مورد نظر گزینه Test را انتخاب نمایید.
8. به منظور ذخیره تنظیمات گزینه Save & Close را انتخاب نمایید.


- به منظور تهیه نسخه پشتیبان توسط تنظیمات انجام شده در بازه های زمانی مشخص مراحل زیر را طی نمایید :
1. گزینه Schedule this job انتخاب شود.
2. آیتم چرخ دنده را به منظور تنظیمات بیشتر انتخاب نمایید.3. در سطر Full Backup فاصله زمانی (هر 72 ساعت) و شروع بعدی را انتخاب نمایید.
4. گزینه Save & Close را به منظور ذخیر تنظیمات انتخاب نمایید.1. گزینه Save را به منظور ذخیره تمامی تنظیمات صورت گرفته تحت عنوان یک Job انتخاب نمایید.2. مسیر ذخیره فایل مربوطه را انتخاب نمایید.
3. نام فایل را وارد نمایید.
4. گزینه Save را انتخاب نمایید.پایان.

  • نویسنده: مهندس ن.ناظمی
منبع: Day Telecom
آدرس منبع: http://day.ir/articles/virtualmachine/sqlbackupandftp
ِ