ماژول مدیریت واژه ها
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول مدیریت واژه ها

مدیریت واژه ها

ماژول مدیریت واژه ها این امکان را برای مدیران سایت فراهم می نماید تا واژه های مورد نظر خود را در زبان های مختلف، به وسیله کلید واژه ترجمه و ایجاد نمایند. برای ترجمه کلمات و یا عبارت های موجود در سایت خود به زبان های مختلف می توانید از ماژول کاربردی مدیریت واژه ها استفاده نمائید. زمانی که وب سایت ها دارای چندین زبان می باشند، با ایجاد کلید واژه مورد نظر و ذخیره آن واژه ها در بانک اطلاعاتی به راحتی می توانید با تغییر زبان صفحه از ترجمه کلمات استفاده نمایید .
امکانات ماژول مدیریت واژه ها:
امکان استفاده از زبان جایگزین:
در این قسمت می توانید زبان جایگزینی را برای کلمات و واژه های ترجمه نشده خود انتخاب نمایید.

تنظیمات واژه ها:
در این قسمت قادر خواهید بود تا واژه های مورد نظر خود را ایجاد ، ویرایش و حذف نمایید.
در قسمت ایجاد واژه، به راحتی کلید واژه مورد نظر خود را ثبت و زبانی را که قصد دارید ترجمه شود را انتخاب نمایید.
امکان استفاده از فیلتر بر اساس زمان ایجاد واژه، وضعیت، زبان و سازنده :
با استفاده از این امکان قادر خواهید بود کلید واژه های مورد نظر خود را به سادگی جست و جو نمایید.
همچنین امکان جست و جو بر اساس کلید واژه ها و مقدار وجود دارد.
امکان مرتب سازی(Sort) :
مدیر وب سایت قادر خواهد بود کلید واژه های ایجاد شده را بر اساس کلید، زبان، سازنده، زمان ایجاد و وضعیت به صورت صعودی و نزولی مرتب سازی نماید.
امكان تعيين تعداد کلید واژه های قابل نمايش در صفحه مركز مديريت واژه ها:
مدیر وب سایت قادر خواهد بود امکان صفحه بندی لیست کلید واژه های ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت کلید واژه ها را ایجاد نماید.

ِ