پرینت
« بازگشت How Delete Email Account / راهنمای حذف ایمیلل
بعد از ورود به صفحه کنترل پنل مراحل زیر را دنبال نمایید ، راهنمای ورود به کنتر پنل را اینجا مطالعه نمایید

1- بر روی My Domains کلیک کنید

2- بر روی نام دامنه کلیک کنید
3- بر روی Email Accounts کلیک کنید
4- اکانت ایمیل را انتخاب نمایید
5- بر روی Delete Selected کلیک کنید.
6-درصورتی که عملات حذف ایمیل را تایید می نمایید بر روی OK کلیک کنید
Close
جستجو گر دامنه