هاست ویندوز، وب هاستینگ ، میزبانی
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

هاست ویندوز 2019

 • ECO
 • 288/000 سالانه
 •   250 MB
 • ترافیک ماهیانه: 15 GB
 • SQL 2019
 • SSL رایگان
 •  net core.
 • MVC
 • RAID 6 SSD
 • تعداد اكانت ايميل : 5
 • زیردامنه :  1
 • 1 :FTP account
 • تعداد وب سایت : 1
 • کنترل پنل: SolidCP
 • My Sql 
 • PHP 7
 • IIS 10
 • Support 24/7
 • اطلاعات بیشتر
 • SW
 • 655/000 سالانه
 • 1 GB
 • ترافیک ماهیانه: 30 GB
 • SQL 2019 
 • SSL رایگان
 • net core.
 • MVC
 • RAID 6 SSD
 • تعداد اكانت ايميل : 15
 • زیردامنه :  2
 • FTP account :  2
 • تعداد وب سایت : 1
 • کنترل پنل: SolidCP
 • My Sql
 • PHP 7
 • IIS 10
 • Support 24/7
 • اطلاعات بیشتر
 • BW
 • 975/000 سالانه
 • 2 GB
 • ترافیک ماهیانه: 50 GB
 • SQL 2019
 • SSL رایگان
 •  net core.
 • MVC
 • RAID 6 SSD
 • تعداد اكانت ايميل : 25
 • زیردامنه :  5
 • FTP account :  5
 • تعداد وب سایت : 1
 • کنترل پنل: SolidCP
 • My Sql
 • PHP 7
 • IIS 10
 • Support 24/7
 • اطلاعات بیشتر
 • PW
 • 1/705/000 سالانه
 • 5 GB
 • ترافیک ماهیانه: 100 GB
 • SQL 2019
 • SSL رایگان
 • net core.
 • MVC
 • RAID 6 SSD
 • تعداد اكانت ايميل : 45
 • زیردامنه :  10
 • FTP account :  10
 • تعداد وب سایت : 2
 • کنترل پنل: SolidCP
 • My Sql
 • PHP 7
 • IIS 10
 • Support 24/7
 • اطلاعات بیشتر
 • EW
 • 2/550/000 سالانه
 • 10 GB
 • ترافیک ماهیانه: 150 GB
 • SQL 2019
 • SSL رایگان
 •  net core.
 • MVC
 • RAID 6 SSD
 • تعداد اكانت ايميل : 75
 • زیردامنه : نامحدود
 • FTP account: نامحدود
 • تعداد وب سایت : 2
 • کنترل پنل: SolidCP
 • My Sql
 • PHP 7
 • IIS 10
 • Support 24/7
 • اطلاعات بیشتر
ِ

توضیحات سرویس هاست ویندوز ایران :

 • استفاده از پهنای باند بالا در داخل ایران
 • استفاده از نرم افزارهای امنیتی و دیواره آتش
 • مانیتورینگ پیوسته از تمامی سرویس های اشتراکی در تمام شبانه روز
 • Multiple Server Clustering استفاده از سرورهای متعدد بر روی سرویس های میزبانی ویندوزی تا در صورت بروز هر گونه مشکل و یا اختلال بر روی یکی از سرویس ها سایر سرویس ها بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند.
 • نگهداری نسخه پشتیبان بیش از یک سال :با توجه به نیاز برخی کاربران به محتوای سرویس، در بازه طولانی نسخه های پشتیبان در منابع ذخیره سازی خارج از سرور ذخیره می گردد و تا بیش از یک سال امکان ارائه نسخه های پشتیبان قدیمی میسر است. نسخه پشتیبان در بازه زمانی طولانی با توجه به بروز رسانی های دوره ای بر روی تمامی سرور ها بدون تضمین سودمندی ارائه می گردد. به کلیه خریدهای آنلاین سرویس های میزبانی وب، میزبانی ایمیل، میزبانی بانک اطلاعاتی و ... با مدت بیش از ی
 • قیمت سرویس های web hosting  به تومان می باشد.
قیمت سرویس ها بر اساس تعرفه مجمع شرکتهای وب و موبایل تعیین شده است
web Hosting , ASP.NET Core | هاست ویندوز ، میزبانی وب ایران

تعدادی از مشتریان سرویس های میزبانی شبکه دی