استخدام طراح وب، کارشناس شبکه، پشتیبانی فنی IT
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

فرم استخدام در شبکه دی

نام و نام خانوادگی*

تاریخ تولد*

مثال:1370/10/26

جنسیت

شهر*

شماره تماس*

سیگار می کشید

تحصیلات
رشته تحصیلی
پست الکترونیکی*

مثل : arash@gmail.com

خدمت وظیفه عمومی
وضعیت تاهل

سابقه کار

نحوه آشنایی
آپلود رزومه

دوره هایی که گذرانده اید

نرم افزارهایی که مهارت دارید

حقوق درخواستی

وزارت کار

توضیحات

ِ