ورود اعضاء

شناسه کاربری:
رمز عبور:

نرم افزار استعلام بهاء

نیازمندی های نرم افزار اتوماسیون استعلام بها و مناقصه دی

  •  فضای مورد نیاز برای نصب و اجرای نرم افزار: 500 MB
  • سیستم عامل های سازگار:  Windows  یا Linux
  • وب سرور Apache ،IIS یا NGNIX با قابلیت پشتیبانی 6.PHP 5  به بالا و Ion Cube
  • سرویس میزبانی وب با IP یا دامنه ( زیر دامنه)
  • مرورگر: نرم افزار اتوماسون استعلام بها و مناقصه دی بر مبنای Cross Browser ایجاد شده است.
  • به این معنا که با اغلب مرروگرها (Chrome, Safari, Opera, Firefox, IE) تست و کنترل کیفی شده است