نیازمندی های نرم افزار
شماره تماس : 8600 8883 021

نیازمندی های نرم افزار

 • حداقل فضای مورد نیاز برای نصب و اجرای نرم افزار فضای میزبانی وب ویندوز : 500MB
 • حداقل فضای مورد نیاز برای بانک اطلاعاتی فضای میزبانی بانک اطلاعاتی : 100MB
 • سیستم عامل Windows Server 2008 یا Windows Server 2012
 • وب سرور IIS نسخه 8
  (در صورتی که از Windows Server 2003 استفاده می نمایید، IIS6 و در صورت استفاده از Windows server 2008 ،IIS7 قابل نصب می باشد.)
 • قابلیت اجرای Net Framework 4.5.
 • بانک اطلاعاتی SQL Server 2012
 • مرورگر: نرم افزار پورتال بر مبنای Cross Browser ایجاد شده است.
  به این معنا که با اغلب مرروگرها (Chrome, Safari, Opera, Firefox, IE) تست و کنترل کیفی شده است.
ِ
ِ