ورود اعضاء

شناسه کاربری:
رمز عبور:

نیازمندی های نرم افزار

500 MB :(فضای مورد نیاز برای نصب و اجرای نرم افزار (فضاي ميزباني وب ويندوز
100MB :(فضای مورد نیاز برای بانک اطلاعاتی (فضاي ميزباني بانك اطلاعاتي
• سیستم عامل Windows Server 2003 یا Windows Server 2008
• وب سرور IIS نسخه 6 ، 7 یا 8 .
(در صورتی که از Windows Server 2003 استفاده می نمایید، IIS6 و در صورت استفاده از Windows server 2008 ،IIS7 قابل نصب می باشد.)
• قابلیت اجرای Net Framework 4.0.
• بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 R2
مرورگر: نرم افزار پورتال بر مبنای Cross Browser ایجاد شده است.

به این معنا که با اغلب مرروگرها (Chrome, Safari, Opera, Firefox, IE) تست و کنترل کیفی شده است.

نسخه نمایشی