ماژول تابلو اعلانات پورتال هما
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول اعلانات

تابلو اعلانات:
با استفاده از ماژول تابلو اعلانات مدیر می تواند خبر ویژه ای را جهت اطلاع رسانی به کاربران و مدیران سایت ایجاد نماید. اعلان ایجاد شده در صفحه اصلی مدیریت برای کاربران و مدیران سایت قابل نمایش است. مدیر می تواند به هنگام ایجاد سطح دسترسی را تعیین نماید که اعلان ایجاد شده تنها برای مدیران و یا کاربران و مشتریان به نمایش در آید.
سایر امکانات ماژول تابلو اعلانات:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف اعلانات:
مدیر با استفاده از این ماژول می تواند اعلانات مورد نظر را ایجاد نماید. اعلانات ایجاد شده در صفحه مدیریت برای کاربران و مدیران سایت قابل رویت است. در صورت لزوم می توان اعلان ایجاد شده را ویرایش و یا حذف نمود.
تعیین سطح نمایش اعلان ایجاد شده:
مدیر می تواند پس از ایجاد اعلان مورد نظر، سطح دسترسی آن را دریکی از دو سطح مدیر یا مشتری و یا هر دو تعیین نماید. در صورتیکه گزینه مشتری را انتخاب نمایید اعلان ایجاد شده برای مشتریان و کاربران سایت نیز در صفحه مدیریت اعلانات قابل نمایش خواهد بود.
تعیین زبان اعلان ایجاد شده:
در این قسمت مدیر می تواند زبان مورد نظر را انتخاب نماید. لازم به توضیح است نرم افزار پورتال شبکه دی از 17 زبان روز دنیا پشتیبانی می کند. در صورت لزوم می تواند هر یک از زبان های مورد نیاز خود را به بسته نرم افزاری انتخابی خود اضافه نمایید.
امکان تعیین وضعیت فعال یا غیر فعال بودن اعلان ایجاد شده:
در صورتیکه بخواهید اعلان ایجاد شده بر روی سایت نمایش داده شود، آن را در وضعیت فعال قرار دهید. در صورتیکه وضیت اعلان ایجاد شده غیر فعال باشد، بر روی سایت نمایش داده نخواهد شد.
امکان استفاده از فیلتر بر اساس معیار زمان ایجاد:
اعلان های ایجاد شده در صفحه مدیریت اعلانات بر اساس زمان ایجاد قابل جستجو و گزارش گیری می باشد. همچنین می توانید معیارهای فیلتر را با عبارت جستجو ترکیب کنید.
امکان تعیین تعداد اعلانات نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت اعلانات: با توجه به قابلیت صفحه بندی لیست اعلانات ایجاد شده در صفحه مدیریت اعلانات، مدیر قادر خواهد بود تعداد اعلانات ایجاد شده ی مورد نیاز برای نمایش در هر صفحه را، تائید نماید.

ِ