ماژول تقويم و مناسبت ها
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول تقويم و مناسبت ها

تقویم و مناسبت ها
ماژول تقویم و مناسبت ها این امکان را برای مدیر سایت فراهم می آورد تا بتواند با سهولت تقویمی مناسب با نیاز و سلیقه خود ایجاد و برای نمایش بر روی سایت قرار دهد. این تقویم می تواند آرشیو کاملی از تمامی مناسبت ها اعم از همایش و مراسم ها، تولد ها و همینطور تعطیلات رسمی باشد.
از جمله کاربردی ترین قابلیت این ماژول این است که مدیر می تواند مناسبت های مورد نظر خود را در کنار تقویم شمسی و یا میلادی قرار دهد ویا حتی بنابر نیاز روزهایی را به عنوان روز تعطیل معرفی کند.

سایر امکانات ماژول تقویم و مناسبت ها:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف ماژولار تقویم و مناسبت ها:
توسط این ماژول مدیر می تواند نسبت به ایجاد تقویم و قرار دادن آن بر روی صفحه مورد نظر بر روی سایت اقدام نماید. در صورت لزوم می توان آن را ویرایش و یا حذف نمود.
قرار دادن یادداشت پیرامون تقویم ایجاد شده:
از این بخش برای ایجاد توضیحات پیرامون تقویم ایجاد شده استفاده می گردد. توجه داشته باشد که این توضیحات فقط برای مدیران سایت و از طریق کنترل پنل قابل دسترسی می باشد و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
تعیین نام مستعار برای تقویم ایجاد شده:
نام مستعار ایجاد شده فقط از طریق کنترل پنل و برای مدیران سایت قابل نمایش است. مهمترین کاربرد این گزینه هنگامی است که از سایت به صورت چند زبانه استفاده می شود.چنانچه زبان استفاده شده برای شما و یا مدیران سایت قابل فهم نباشد، می توان با استفاده از نام مستعار مفهومی برای آن ایجاد کرد تا مدیران سایت بتوانند در سایر صفحات، تقویم ایجاد شده را شناسایی کنند.
امکان نمایش تقویم سال های قبل به صورت ماهانه:
با استفاده از این ماژول می توان تقویم سال های قبل را به صورت ماهانه، در یک نگاه در اختیار کاربر قرار داد.
تعیین نوع تقویم ایجاد شده:
با استفاده از این امکان می توانید نوع تقویم را بر اساس شمسی و یا میلادی بودن تعیین نمایید.
تعیین وضعیت فعال یاغیرفعال بودن تقویم ایجاد شده توسط سازنده:
در صورتیکه که بخواهید این تقویم بر روی سایت قرار نگیرد آن را در وضعیت غیر فعال قرار دهید.
امکان استفاده از فیلتر بر اساس زمان ایجاد، وضعیت، سازنده و نوع تقویم:
می توان تقویم های ایجاد شده را بر اساس آیتم های فوق جستجو نمایید.
مرتب سازی سالنامه های ایجاد شده:
تقویم های ایجاد شده را می توان بر اساس آیتم هایی نظیر عنوان، نوع تقویم، زمان ایجاد و وضعیت به صورت صعودی و یا نزولی مرتب کرد.
تعیین و ایجاد مناسبت ها برای تقویم:
مدیر می تواند لیست تمام مناسبت های ایجاد شده را در صفحه مدیریت مناسبت ها مشاهده نماید و در صورت لزوم آنها را حذف و یا ویرایش کند.
تعیین تاریخ، اولویت و شرح مناسبت ها:
بدین وسیله مدیر قادر خواهد بود تا روز و ماه مناسبت را به نمایش در آورد. همچنین اگر در یک روز تعداد بیشتری از یک مناسبت بر روی تقویم قرار خواهید داد، می توانید اولویت آن را تعیین کنید و شرحی مناسب برای آن ایجاد نمایید.
امکان تعیین تعداد تقویم های نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت تقویم و مناسبت ها:
با توجه به قابلیت صفحه بندی لیست تقویم های ایجاد شده در صفحه مدیریت تقویم و مناسبت ها، مدیر قادر خواهد بود تا تقویم های ایجاد شده مورد نیاز برای نمایش بر روی سایت را تایید نماید.

ِ