ماژول تصویر روز
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول تصویر روز

تصویر روز:
امروزه مدیران سایت ها از تصاویر مختلف و مرتبط با نوع فعالیت خود بر روی سایت ها استفاده می کنند. این امر نه تنها بر زیبایی صفحات وب تاثیر گذار است بلکه موجب جذب بازدیدکنندگان و کاربران سایت نیز خواهد شد.
با استفاده از ماژول تصویر روز مدیر می تواند به سهولت تصاویر مورد نیاز خود را بر روی سایت به نمایش در آورد. برای این منظور کافی است تا برای هر تصویر در نظر گرفته شده، تاریخی را مشخص نمود تا تصاویر در آن تاریخ خاص بر روی سایت به نمایش درآید.
هنگامیکه که شما تصویری برای یک تاریخ خاص در نظر نگرفته باشد، در صورت تعریف تصاویر پیش فرض در سیستم توسط مدیر، سیستم به صورت اتوماتیک و تصادفی تصاویر پیش فرض را بر روی سایت نمایش خواهد داد.
سایر امکانات ماژول تصویر روز:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف ماژولار تصویر روز:
توسط این ماژول مدیر می تواند به راحتی تصاویر مورد نظر خود را برای تاریخی خاص در نظر گیرد و بر روی سایت نمایش دهد. تصاویر ایجاد شده در صورت لزوم می توان ویرایش و یا در صورت عدم نیاز حذف نمود.
قراردادن یادداشت پیرامون تصاویر ایجاد شده:
از این بخش برای ایجاد توضیحات پیرامون تصاویر ایجاد شده استفاده می گردد. توجه داشته باشد که این توضیحات فقط برای مدیران سایت و از طریق کنترل پنل قابل دسترسی می باشد و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
تعيين نام مستعار برای تصویر روز ایجاد شده:
نام مستعار ایجاد شده فقط از طریق کنترل پنل و برای مدیران سایت قابل نمایش است. مهمترین کاربرد این گزینه هنگامی است که از سایت به صورت چند زبانه استفاده می شود.چنانچه زبان استفاده شده برای شما و یا مدیران سایت قابل فهم نباشد، می توان با استفاده از نام مستعار مفهومی برای آن ایجاد کرد تا مدیران سایت بتوانند در سایر صفحات، تصویر روز ایجاد شده را در صفحه مرکز مدیریت تصویر روز را شناسایی کنند.
امکان تعیین وضعیت فعال یا غیر فعال بودن تصاویر ایجاد شده:
در صورتیکه که بخواهید تصاویر ایجاد شده بر روی سایت قرار نگیرد آن را در وضعیت غیر فعال قرار دهید.
توجه داشته باشید در صورتیکه تصویر روز ایجاد شده در وضعیت فعال قرار داشته باشد اما توسط مدیر تائید نشده باشد بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
امکان استفاده از فیلتر بر اساس معیارهای زمان ایجاد، وضعیت و سازنده:
می توان تصاویر روز ایجاد شده را بر اساس آیتم های فوق جستجو نمایید.
امکان مرتب سازی لیست تصاویر روز ایجاد شده:
براساس عنوان، سازنده، زمان ایجاد، تائیدیه، برای لیست تصاویر روز امکان مرتب سازی وجود دارد.
امکان تعیین وضعیت تائیدیه تصاویر روز:
مدیر پس از بررسی های لازم در صورت تایید تصویر ایجاد شده آن را بر روی سایت به نمایش در می آورد. توجه نمایید که حتی اگر تصویر روز ایجاد شده در وضعیت فعال قرار داشته باشد، در صورت عدم تایید بر روی سایت نمایش داده نخواهد شد.
امکان تعیین تعداد تصاویر نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت تصویر روز:
با توجه به قابلیت صفحه بندی لیست تصاویر ایجاد شده در صفحه مدیریت تصویر روز، مدیر قادر خواهد بود تعداد تصویر های ایجاد شده ی مورد نیاز برای نمایش در هر صفحه بر روی سایت را، تایید نماید.

ِ