ماژول منوساز
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول منوساز

منو ساز:
مدیر سایت برای دسته بندی مطالب سایت و جهت راهبری و هدایت راحت تر بازدید کننده به سمت مطلب و محتوای خاص می تواند با استفاده از ماژول منو ساز اقدام به ایجاد منو در سایت نماید.هر کدام از منوها می توانند حاوی زیرمنو نیز باشند که دسته بندی مطالب و هدایت کاربران سایت را در جهت استفاده از مطالب میسر می سازد.
موارد زیر از جمله امکانات این ماژول می باشد:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف منوها:
این ماژول قابلیت گروه بندی داشته و می توان پس از ایجاد آن را در گروه های ازقبل ایجاد شده قرار داد.در صورت لزوم می توان آن ها راویرایش و یا حذف نمود.
تعیین نوع نمايش منو:
مدیر می تواند تعیین نماید منوهای ایجاد شده به صورت عمودی و یا افقی نمایش داده شود.
تعیین زیر منو برای هر منو:
قابلیت ایجاد زیر منو برای هر کدام از منوهای ایجاد شده وجود دارد. امکان ایجاد زیرمنو برای سایر زیرمنوهای ایجاد شده نیز وجود دارد.
اولویت بندی منوها در هر گروه:
این ماژول از قابلیت گروه بندی برخوردار است به این ترتیب می توان منوی ایجاد شده را در هر گروه اولویت بندی کرد. بدین صورت منوی یک گروه خاص بر اساس اولویت تعیین شده توسط مدیر سایت نمایش داده می شوند.
امکان وارد نمودن آدرس مستقیم:
در صورتیکه بخواهید منوی ایجاد شده به آدرس مشخصی لینک داده شود، لینک را در کادر مشخص شده وارد و این گزینه را فعال می نمایید.
تعیین عنوان مستعار برای منوی ایجاد شده:
نام مستعار ایجاد شده فقط از طریق کنترل پنل و برای مدیران سایت قابل نمایش است. مهمترین کاربرد این گزینه هنگامی است که از سایت به صورت چند زبانه استفاده می شود.چنانچه زبان استفاده شده برای شما و یا مدیران سایت قابل فهم نباشد، می توان با استفاده از نام مستعار مفهومی برای آن ایجاد کرد تا مدیران سایت بتوانند در سایر صفحات، منوی ایجاد شده را شناسایی کنند.
امکان مرتب سازی لیست منوهای ایجاد شده:
براساس عنوان، سازنده، اولویت، زمان ایجاد، برای لیست منو ها امکان مرتب سازی وجود دارد.
امکان تعیین تعداد ماژولارهای منو نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت منوساز:
با توجه به قابلیت صفحه بندی لیست منوهای ایجاد شده در صفحه مدیریت منوساز، مدیر قادر خواهد بود تا منوهای ایجاد شده مورد نیاز برای نمایش بر روی سایت را تائید نماید.
قرار دادن یادداشت برای منوهای ایجاد شده:
از این بخش برای ایجاد توضیحات پیرامون منوی ایجاد شده استفاده می گردد. توجه داشته باشد که این توضیحات فقط برای مدیران سایت و از طریق کنترل پنل قابل دسترسی می باشد و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
امکان استفاده از فیلتر بر اساس زمان ایجاد، وضعیت، سازنده و نوع منو:
می توان منو های ایجاد شده را بر اساس آیتم های فوق جستجو نمایید

ِ