ماژول خبرنامه
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول خبرنامه

خبرنامه:
از طریق سرویس خبرنامه، اطلاعات و محتوای مورد نیاز کاربران و همچنین جدیدترین اخبار و تغییرات مربوط به سایت پس از ثبت نام و عضویت کاربران در سایت به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد.
بدین ترتیب کاربران می توانند اخبار دلخواه خود را در بخش های مختلف خبری دریافت نمایند. همچنین این سرویس امکان ایجاد، تنظیم و ویرایش خبرنامه و ارسال برای کاربران منتخب را فراهم ساخته است.

سایر امکانات ماژول خبرنامه:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف خبر نامه ها:
مدیر می تواند خبرنامه های گوناگون را توسط این ماژول ایجاد نماید و در صورت لزوم خبرنامه های ایجاد شده را ویرایش و یا حذف نماید.
در صورتیکه بخواهید این خبرنامه تنها به متقاضیان دریافت خبرنامه ارسال شود کافیست، تیک مربوط به این گزینه را هنگام ایجاد خبرنامه در صفحه مدیریت خبرنامه فعال نمایید.

امكان استفاده از فيلتر جهت جستجوي ماژولار های خبرنامه بر اساس معيارهاي زمان ايجاد و وضعیت:
می توان خبرنامه های ایجاد شده را بر اساس آیتم های فوق جستجو نمایید.

ِ