ماژول چارت سازمانی
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول چارت سازمانی

چارت سازمانی:
به كمك اين ماژول مي‌توان ساختار سازمان و بخش ها و زير بخشهاي مختلف آن را به سهولت ایجاد کرد و بر روی سایت برای بازدید کاربران به نمایش گذاشت. چارت سازمانی ابزار مناسبی برای معرفی کارکنان و بخشهای مختلف سازمان می باشد. برای این منظور مدیر می بایست پست الکترونیک کاربران و یا پرسنل را به چارت ایجاد شده اضافه نماید.
پس از ایجاد چارت، با جستجوی پست الکترونیک فرد مورد نظر می توان به مشخصاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس، بخش سازمان و سایر مشخصات ثبت شده دسترسی پیدا کند.
مدیر می تواند هنگام ایجاد صفحه بر روی سایت معین کند که کدام یک از آیتم ها بر روی سایت نمایش داده شود.

سایر امکانات ماژول چارت سازمانی:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف ماژولار چارت سازمانی:
توسط این ماژول مدیر می تواند نسبت به ایجاد ماژولار چارت سازمانی و قرار دادن آن بر روی صفحه مورد نظر بر روی سایت اقدام نماید. در صورت لزوم می توان آن را ویرایش و یا حذف نمود.
قرار دادن یادداشت پیرامون چارت سازمانی ایجاد شده:
از این بخش برای ایجاد توضیحات پیرامون چارت سازمانی ایجاد شده استفاده می گردد. توجه داشته باشد که این توضیحات فقط برای مدیران سایت و از طریق کنترل پنل قابل دسترسی می باشد و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
تعيين نام مستعار برای چارت سازمانی ایجاد شده:
نام مستعار ایجاد شده فقط از طریق کنترل پنل و برای مدیران سایت قابل نمایش است. مهمترین کاربرد این گزینه هنگامی است که از سایت به صورت چند زبانه استفاده می شود.چنانچه زبان استفاده شده برای شما و یا مدیران سایت قابل فهم نباشد، می توان با استفاده از نام مستعار مفهومی برای آن ایجاد کرد تا مدیران سایت بتوانند در سایر صفحات، چارت سازمانی ایجاد شده را در صفحه مرکز مدیریت چارت سازمانی را شناسایی کنند.
تعیین اولویت در گروه:
بدین ترتیب مدیر می تواند اولویت نمایش چارت سازمانی مورد نظر در یک گروه را تعیین نماید.
تعیین وضعیت فعال یا غیر فعال بودن چارت سازمانی ایجاد شده:
در صورتیکه که بخواهید این چارت سازمانی بر روی سایت قرار نگیرد آن را در وضعیت غیر فعال قرار دهید.
استفاده از فیلتر جهت جستجوی چارت سازمانی ایجاد شده بر اساس معیار های زمان ایجاد، وضعیت و سازنده:
می توان چارت سازمانی ایجاد شده را بر اساس آیتم های فوق جستجو و یا گزارش گیری نمایید.
امکان مرتب سازی لیست چارت سازمانی ایجاد شده:
براساس عنوان، سازنده ،اولویت، زمان ایجاد، وضعیت برای لیست چارت ها امکان مرتب سازی وجود دارد.
امکان تعیین تعداد چارت سازمانی نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت چارت سازمانی:
با توجه به قابلیت صفحه بندی لیست چارت سازمانی ایجاد شده در صفحه مدیریت چارت سازمانی، مدیر قادر خواهد بود تعداد چارت های ایجاد شده مورد نیاز برای نمایش در هر صفحه بر روی سایت را، تائید نماید.

ِ