ماژول نظرسنجی
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول نظرسنجی

ماژول نظرسنجی:

با استفاده از ماژول کاربردی نظرسنجی، قادر خواهید بود تا از بازدیدکنندگان وب سایت خود نظرسنجی نمایید، این نظر سنجی می تواند بر اساس مطالب ، اخبار و مقالات موجود در وب سایت انجام شود. با استفاده از این ماژول می توانید تاثیر بسزایی در راستای هدفمندی فعالیت خود ایجاد نمایید.
امکانات ماژول نظرسنجی :

تنظیمات نظرسنجی :
با استفاده از امکانات فوق، مدیر وب سایت قادر خواهد بود تا نمایش آدرس ایمیل و یا IP کاربری که نظری را ثبت می نماید را فعال یا غیر فعال نماید.
نمایش نظرات و پیشنهادات بر روی وب سایت :
در این قسمت قادر خواهید بود پس از مشاهده و بررسی های لازم بر روی نظرات ارسال شده، تمامی نظرات را بر روی وب سایت خود به نمایش درآورید.
تنظیم نمودن عدم تائید نظرسنجی های موجود :
شما قادر خواهید بود تا تنظیمات مورد نظر را جهت نمایش عمومی نظر های بازدیدکنندگان وب سایت فوق فعال و یا غیر فعال نمایید.
امکان تعیین تعداد نمایش نظرسنجی :
نمایش تعداد نظرات ثبت شده در ماژول کاربردی نظرسنجی قابلیت صفحه بندی دارد، در تنظیمات این ماژول قادر خواهید بود تا مشخص نمایید در هر صفحه چه تعداد از نظرات ثبت شده به نمایش درآید.
استفاده از فیلتر :
جستجوی انجام شده بر اساس نام ماژول های موجود و تائید شده می باشد.
مرتب سازی لیست به صورت صعودی و نزولی بر اساس نظر، ماژول، ماژولار، پست الکترونیک ،زمان ایجاد، IP و تاییدیه :
بر اساس موارد فوق می توانید مرتب سازی ماژول نظر سنجی خود را انجام دهید.

ِ