ماژول رای گیری
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

ماژول رای گیری

رای گیری:
با استفاده از ماژول رای گیری، مدیر می تواند این امکان را ایجاد نماید تااز بازدیدکنندگان مقالات،اخبار و یا موضوعی خاص که بر روی سایت به نمایش در آمده است رای گیری به عمل آید.
در این صورت می توان از نظرات کاربران در خصوص قسمت های مختلف سایت آگاهی یافت و این عاملی جهت بالابردن کیفیت و محتوای سایت خواهد بود. همچنین می توان از میزان رضایتمندی کاربران از محتویات و کلیت سایت مطلع شد.
امکان ایجاد ماژولار های مختلف رای گیری برای موضوعات خاص و اختصاص آن به صفحه ای خاص جهت ارجاع کاربر از جمله قابلیت های ویژه این ابزار است.
سایر امکانات ماژول رای گیری:
مدیریت ایجاد، ویرایش و حذف ماژولار رای گیری:
مدیر این امکان را دارد تا از طریق ماژول رای گیری، ماژولار های مورد نیاز خود را برای نمایش در صفحات مختلف سایت آماده سازد. ماژولار رای گیری ایجاد شده توسط مدیر قابل ویرایش است و یا در صورت عدم نیاز به آن، می توان آن را حذف نمود.
قرار دادن يادداشت پیرامون ماژولار رای گیری ایجاد شده:
از این بخش برای ایجاد توضیحات پیرامون ماژولار رای گیری ایجاد شده استفاده می گردد. توجه داشته باشد که این توضیحات فقط برای مدیران سایت و از طریق کنترل پنل قابل دسترسی می باشد و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
تعيين نام مستعار برای ماژولار رای گیری:
نام مستعار ایجاد شده فقط از طریق کنترل پنل و برای مدیران سایت قابل نمایش است. مهمترین کاربرد این گزینه هنگامی است که از سایت به صورت چند زبانه استفاده می شود.چنانچه زبان استفاده شده برای شما و یا مدیران سایت قابل فهم نباشد، می توان با استفاده از نام مستعار مفهومی برای آن ایجاد کرد تا مدیران سایت بتوانند در سایر صفحات، ماژولار رای گیری ایجاد شده را شناسایی کنند.
تعیین وضعیت فعال یا غیر فعال بودن ماژولار رای گیری ایجاد شده:
در صورتیکه که بخواهید این ماژولار بر روی سایت قرار نگیرد آن را در وضعیت غیر فعال قرار دهید.
امكان استفاده از فيلتر جهت جستجوي ماژولار های رای گیری بر اساس معيارهاي زمان ايجاد، تائيديه، وضعيت و سازنده:
می توان ماژولار های رای گیری ایجاد شده را بر اساس آیتم های فوق جستجو نمایید.
امکان مرتب سازی بر اساس عنوان، اولویت، زمان ایجاد، سازنده:
ماژولار رای گیری ایجاد شده بر اساس آیتم های فوق قابلیت مرتب سازی را دارد.
مشاهده جزئیات رای گیری:
به دو روش می توان نتیجه رای گیری را مشاهده کرد.
روش اول:
با استفاده از فیلتر های موجود در مرکز مدیریت رای گیری: در این روش با کلیک بر روی تعداد رای مقابل هر ماژولار می توان نتایج را مشاهده کرد.
روش دوم:
با مراجعه به ماژولاری که رای گیری برای آن صورت گرفته است:با کلیک بر روی عدد مقابل عنوان، مدیر قابل به مشاهده نتایج رای گیری می باشد.
نمایش نتیجه پس از ثبت رای کاربر:
با انتخاب کردن نمایش نتایج ثبت رای، پس از رای دادن کاربر جاری نتیجه نمایش داده خواهد شد.
امكان تعيين تعداد ماژولارهای رای گیری قابل نمايش در صفحه مركز مديريت رای گیری:
با توجه به قابلیت صفحه بندی لیست ماژولار های ایجاد شده در صفحه مدیریت رای گیری، مدیر قادر خواهد بود تا ماژولار های ایجاد شده مورد نیاز برای نمایش بر روی سایت را تایید نماید.

ِ