پورتال سازمانی چیست؟
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

پورتال سازمانی چیست؟

در شرکت های پیشرفته و مترقی، پورتال ها درب هایی هستند برای ورود و دستیابی به اطلاعات، مکانی که کارکنان با وارد شدن در آن، روز کاری خود را در شرکت، سازمان یا حتی دورکاری از منزل خود آغاز می نمایند.
پورتال سازمانی این امکان را فراهم می آورد تا کارکنان و همچنین مشتریان شما منسجم شده و سازمان یابند.
به منظور استفاده و کارایی بیشتر می توان صفحات آن و سطح کاربری و سطح دسترسی آن را برای گروه های کاربری و افراد مختلف تغییر داد. این پورتال حاوی یک موتور جستجو برای دسترسی کارکنان به اطلاعات داخلی شرکت یا سازمان می باشد. پورتال سازمانی هم یک وب سایت داخلی(اینترانت) است و هم یک وب سایت خارجی(اینترنت). به این معنا که این پورتال تنها شامل محتوای داخلی برای کارکنان شرکت جهت سهولت و تسریع در کار، طبقه بندی اطلاعات و ... نمی گردد بلکه مضامین و محتوای خارجی از جمله اخبار مربوط به سازمان، فرم استخدام، جستجو و غیره را نیز برای کاربران عادی وب سایت سازمان شامل می شود.
این پورتال ها به یک رسانه ارتباطی بسیار سودمند جهت تبادل اطلاعات و نیز انجام معاملات و تراکنش های تجاری تبدیل شده اند. چنانچه قصد دارید یک تجارت جهانی و گسترده داشته باشید حضور شرکت یا سازمان شما در فضای اینترنت و همچنین داشتن یک وب سایت حرفه ای بسیار حائز اهمیت است.
برای سازمان هایی که پورتال راه اندازی می نمایند این یک مجموعه است که به وسیله آن امکان فهرست نمودن یا سر و سامان دادن به توده منابع متعدد اطلاعات، سوابق، خدمات و غیره را خواهند یافت . این محتویات و اطلاعات می توانند برای کارمندان و همچنین کاربران متعدد آن ها طبق سطح دسترسی که برای هر یک ایجاد می شود قابل رویت باشند.

ِ